Zorggroep ’t Achterhuus

Beschermd wonen met intensieve begeleiding

Over 't Achterhuus

Zorggroep ’t Achterhuus is in 2007 ontstaan vanuit de grote behoefte van de initiatiefnemers om de begeleiding maximaal terug te brengen naar de cliënt.

Over 't Achterhuus

Zorgaanbod

Het begeleidingstraject in Zorggroep t Achterhuus is in beginsel tijdelijk. De begeleidingsresultaten bepalen het moment van vertrek naar de uiteindelijk gewenste situatie.

Zorgaanbod & Voorwaarden

Contact

Vragen of opmerkingen over onze zorg, of voorwaarden? Een aanmelding doen, een intakegesprek of andere vragen? Neem direct contact met ons op.

Contact
zorggroep-achterhuus

Onze visie

Zorggroep ’t Achterhuus sluit aan op de speerpunten van de landelijke forensische zorg. Door de goede resultaten en het unieke opnamebeleid voorziet Zorggroep ’t Achterhuus in de behoefte van een aansluitend resocialisatietraject, na een periode van detentie of behandeling, voor soms zeer ‘moeilijk plaatsbare’ cliënten. Vanuit de beschermde woonvorm wil Zorggroep ’t Achterhuus de forensische cliënt, eventueel via de overstap naar reguliere langdurige zorg, verder begeleiden naar een zo autonoom mogelijke en stabiele levenssituatie.