Over ’t Achterhuus

‘Zorggroep ‘t Achterhuus’ is een beschermde woonvorm waar intensieve begeleiding wordt gegeven. Zorggroep ‘t Achterhuus is in 2007 ontstaan vanuit de grote behoefte van de initiatiefnemers om de begeleiding maximaal terug te brengen naar de cliënt.

Vanuit de jarenlange achtergrond van psychiatrie en LVB-zorg is aangestuurd op een relatief unieke doelgroep waar maatschappelijk gezien een grote hulpvraag ligt en waar Zorggroep ‘t Achterhuus zich in gespecialiseerd heeft. Zorggroep ‘t Achterhuus stuurt er op aan dat cliënten na hun begeleidingsperiode weer teruggaan naar de regio van herkomst.

De zorggroep begeleidt in een beschermde woonvorm. Daarnaast zijn er cliënten die met intensieve begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Naast woonbegeleiding wordt er arbeidstraining gegeven. Arbeidstraining is aanwezig op 2 locaties.

achterhuus-over

Visie

Zorggroep ’t Achterhuus sluit aan op de speerpunten van de landelijke forensische zorg.

Door de goede resultaten en het  unieke  opnamebeleid voorziet Zorggroep ’t Achterhuus  in de behoefte van een aansluitend resocialisatietraject, na een periode van detentie of behandeling,  voor soms  zeer ‘moeilijk plaatsbare’ cliënten.

Vanuit de beschermde woonvorm wil Zorggroep ’t Achterhuus de forensische cliënt, eventueel via de overstap naar reguliere langdurige zorg, verder begeleiden  naar een zo autonoom mogelijke en stabiele levenssituatie.

Missie

Zorggroep ’t Achterhuus ziet de Kwaliteit van Bestaan van de cliënt als belangrijkste gegeven.

Belangrijke kernwaarden zijn: acceptatie, autonomie en ontwikkeling.
Vanuit deze kernwaarden wil de organisatie zowel de cliënt als de medewerker inspireren om binnen de eigen mogelijkheden zich voortdurend te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

De cliënt krijgt onvoorwaardelijke professionele ondersteuning om zijn doelen te bereiken waardoor hij, geaccepteerd door de samenleving, duurzaam gelukkig kan zijn.

Ambities

De zorggroep bevindt zich in het begeleidings-segment waar de Forensische Zorg een belangrijk speerpunt heeft, namelijk het terugbrengen van de klinische behandelduur door middel van het aanbieden van plekken voor extramurale zorg.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken