Privacystatement Zorggroep ’t Achterhuus

Zorggroep ’t Achterhuus licht via haar website www.zorggroep-achterhuus.nl u als bezoeker in over de werkzaamheden, doelgroep en visie van de organisatie. Zorggroep ’t Achterhuus slaat nooit IP adressen of andere informatie over u als bezoeker op als u surft op onze website.

Soort gegevens

Indien u op het contactformulier uw gegevens achterlaat, slaan wij wel gegevens op. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor het doeleinde dat u aangeeft in het keuzemenu. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, in welke zin dan ook.

Doelen van de verwerking

De verwerkingen die gedaan worden met de gegevens, zijn ten behoeve van de volgende doelen;

 1. Een cliënt of uzelf aanmelden bij Zorggroep ’t Achterhuus of het plannen van een intake;
 2. Een bericht doen naar de administratie;
 3. Via de website een verzoek tot uitvoeren van een productieopdracht voor de dagbesteding van Zorggroep ’t Achterhuus;
 4. Het aanleveren van of verkrijgen van informatie aangaande uw sollicitatie en geschiktheid van u als professional of over onze organisatie als werkgever.

Bewaartermijnen

Gegevens zullen nooit langer worden bewaard, dan noodzakelijk voor het doel waar ze voor dienen. Concreet;

 1. Aanmelding/intakegegevens worden;
 1. Bij afwijzing van aanmelding- of intakeverzoek, per direct vernietigd;
 2. Bij acceptatie van het verzoek bewaard tot 5 werkdagen na de datum van het aanmeld- en/of intakegesprek
 3. Indien na een intake wordt overgegaan op het aangaan van een begeleidingsovereenkomst, zullen de gegevens bewaard worden voor de duur van de begeleidingsovereenkomst.
  1. Gegevens van een bericht aan de administratie zullen in de regel geen persoonsgegevens bevatten. Indien dit wel het geval is en Zorggroep ’t Achterhuus moet overgaan tot verwerking van deze gegevens, zal er expliciet toestemming worden gevraagd aan u.
  2. Gegevens voor het verzoek tot uitvoeren van een opdracht voor dagbesteding, zullen niet langer bewaard worden dan de volledige duur van de opdracht. Na volledige nakoming van beide partijen van de opdracht, zullen uw gegevens vernietigd worden, tenzij anders overeengekomen.
  3. Informatie over u als sollicitant zullen opgeslagen worden gedurende de termijn van het sollicitatietraject. Uiterlijk 5 dagen na afloop van dit traject worden uw gegevens vernietigd, tenzij anders overeengekomen met u.

Privacymaatregelen

Uw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en opgeslagen. Ze zullen in dezelfde beveiligde omgeving worden verwerkt de omgeving waar alle bedrijfsdata is opgeslagen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens AP

Vragen en verzoeken aangaande de verwerking van persoonsgegevens, kunt u richten tot:

Zorggroep ’t Achterhuus B.V.
Dhr. D. Altena
Dr. A. Philipsstraat 32F
7903 AM Hoogeveen
d.altena@zorggroep-achterhuus.nl
0528-233545

Aanpassingen privacystatement

Zorggroep ’t Achterhuus behoudt zich het recht voor, het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.zorggroep-achterhuus.nl) worden gepubliceerd.