Zorgaanbod

De begeleiding vindt plaats in nauwe samenwerking met betrokken ketenpartners in de zorg en reclassering. Er wordt ook maximaal ingezet op ondersteuning vanuit het eigen netwerksysteem van de cliënt.
In de begeleiding staat de Kwaliteit van Bestaan van de cliënt centraal.

In het zorgaanbod is er niet gekozen voor één methodiek, maar een combinatie van ‘Oplossings gericht Werken,’ Competentie Gericht Werken en specifieke expertise waarmee de zorggroep zich verrijkt, via de betrokken klinieken.

Voorwaarden voor verblijf

Het begeleidingstraject in Zorggroep ‘t Achterhuus is in beginsel tijdelijk. De begeleidingsresultaten bepalen het moment van vertrek naar de uiteindelijk gewenste situatie. Bij aanvang wordt vastgesteld dat de cliënt teruggaat naar de regio waar hij woonde voor hij opgenomen werd in de hulpverlening. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen zorgvragers een beroep doen op ‘duurzame zorg.’.

Zorggroep ‘t Achterhuus is een 24-uurs voorziening. In de nachturen is er een slaapdienst aanwezig.

Meer info?

Vragen of opmerkingen over onze zorg, of voorwaarden? Een aanmelding doen, een intakegesprek of andere vragen? Neem direct contact met ons op.

Doelgroepomschrijving

Het accent ligt op rehabilitatie, resocialisatie en re-integratie van mannelijke cliënten, vanaf 23 jaar;

 • met een licht verstandelijk beperking
 • die binnen een forensisch kader geplaatst worden door kliniek of reclassering
 • met gestabiliseerde psychiatrische en psychosociale problematiek;
 • met verslavingsproblematiek in remissie;
 • die een afgebakende time-out periode nodig hebben;
 • aansluitend begeleiding nodig hebben na een behandeling in forensische zorg
 • die begeleid worden binnen het kader van transmuraal verlof.
Contra indicaties voor plaatsing in Zorggroep ’t Achterhuus
 • Cliënten met acting-out gedrag;
 • Cliënten voor wie de persoonlijke problematiek dusdanig groot is dat er eerst nog intensief behandeld moet worden;
 • Harddrug gebruik en dealen;
 • Alcoholgebruik op de locatie van Zorggroep ’t Achterhuus;
 • Overige gedragingen die het eigen begeleidingstraject of het traject van medebewoners frustreren of ondermijnen;
 • Mensen die niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor eigen keuzes,
  vanwege ernstige cognitieve beperking (TIQ < 55) of een psychotisch ziektebeeld.
 • Gezinsbegeleiding en Jeugdzorg